dr n. med. Magdalena Kołak

dr n. med.
Specjalizacja: Ginekologia i położnictwo

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Klinice Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w przychodniach ginekologiczno-położniczych.

W swojej praktyce zawodowej szczególną uwagę poświęca patologii ciąży oraz płodu. W swojej pracy doktorskiej podjęła trudy temat wad centralnego systemu nerwowego u płodu oraz zastosowaniu nowoczesnej diagnostyki jaką jest prenatalny rezonans magnetyczny.

W chwili obecnej pracuje nad uzyskaniem habilitacji oraz jest w trakcie specjalizacji z zakresu perinatologii (medycyny matczyno-płodowej). Odbyła staż zagraniczny w czeskim ośrodku zajmującym się diagnostyką infekcji wewnątrzmacicznych w Hradec Kralovej.

Posiada certyfikat umiejętności wykonywania badań prenatalnych Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, certyfikat Fetal Medicine Foundation oraz rozliczne certyfikaty z ukończonych kursów USG.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc czynny udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach zarówno polskich jak i zagranicznych. Ponadto zajmuje się doskonaleniem kadr medycznych zarówno studentów w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, młodych lekarzy jak i położnych. W Polsce jest jednym z certyfikowanych trenerów australijskiej Vacca Academy i zajmuje się szkoleniem oraz wdrażaniem nowoczesnej metody porodu z asystą próżniociągu położniczego.

Świadczone usługi:

  • USG położnicze,
  • USG ginekologiczne,
  • badania prenatalne (USG I, II, III trym),
  • prowadzenie ciąży,
  • badania cytologiczne,
  • poradnictwo antnykonecepcyjne,
  • diagnostyka niepłodności,
  • diagnostyka uroginekologiczna

Rejestracja online:

O zakresie świadczonych usług oraz wykonywanych badań zadecydujesz z lekarzem podczas trwania wizyty. Szczegółowy cennik wykonywanych usług znajduje się poniżej.

Cennik

Konsultacja ginekologiczno-położnicza 250 zł
Konsultacja z USG 350 zł
Cytologia (na podłożu płynnym LBC lub klasyczna) 100 zł
USG piersi 20min 200 zł
USG I, II, III 20min 400 zł
USG I, II, III trym ciąża bliźniacza 40min 550 zł
Badanie echokardiograficzne serca płodu 400 zł
Założenie wkładki niehormonalnej Silvecta (cena wraz z ceną wkładki) 800 zł
Założenie wkładki Mirena/Keylena (cena wraz z ceną wkładki) 1 400 zł
Założenie wkładki Levosert (cena wraz z ceną wkładki) 1 200 zł
Usunięcie wkładki 200 zł
Biopsja endometrium (wraz z badaniem histopatologicznym) 660 zł
Monitoring cyklu 200 zł