Perinatologia

Perinatologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny, zajmującą się specjalistyczną diagnostyką i terapią matki oraz płodu.

Często stosowaną nazwą perinatologii jest medycyna matczyno-płodowa.

Aby uzyskać tytuł specjalisty perinatologa należy najpierw ukończyć specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii. Specjalista perinatolog posiada kompetencje w zakresie wykonywania skomplikowanych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych na wewnątrzmacicznie rozwijającym się płodzie, a jego wiedza o schorzeniach wikłających przebieg ciąży łączy ze sobą zagadnienia z zakresu położnictwa, neonatologii, chirurgii, kardiologii dziecięcej, genetyki i innych specjalizacji.