dr n.med. Małgorzata Radoń-Pokracka

Doktor nauk medycznych
Specjalizacja: Ginekologia i położnictwo

Od 2021 roku pełni funkcję Kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ujastek w Krakowie.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.W 2015 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych za pracę poświęconą zaburzeniom wzrastania płodu, która została uhonorowania wyróżnieniem Rady Wydziały Nauk o Zdrowiu.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w Klinice Położnictwa i Perinatologii SU w Krakowie, gdzie zrealizowała program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Egzamin specjalizacyjny zdała z wyróżnieniem otrzymując Nagrodę Okręgowej Izby Lekarskiej. Pełniła funkcję nauczyciela akademickiego w Katedrze Położnictwa i Ginekologii UJ CM, jest autorką licznych publikacji i opracowań w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Od 2021 roku pełni funkcję Kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ujastek w Krakowie, ośrodka o III stopniu referencyjności w zakresie położnictwa, patologii ciąży i opieki neonatologicznej. Zapewnia opiekę dla Pacjentek w ciążach wysokiego ryzyka w tym m.in. w ciążach mnogich, zagrożonych porodem przedwczesnym, a także powikłanych chorobami matki czy płodu.

W swojej codziennej pracy zawodowej sprawuje kompleksową opiekę nad kobietą w okresie prekoncepcyjnym, ciąży i połogu. Udziela też konsultacji ginekologicznych z zakresu niepłodności, zaburzeń miesiączkowania oraz poradnictwa antykoncepcyjnego.

Ciągle doskonali swoją wiedzę, realizuje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie perinatologii, doskonali swoje umiejętności w zakresie technik diagnostycznych i operacyjnych w położnictwie. Przyczynia się do doskonalenia kadr medycznych organizując konferencje naukowe, warsztaty oraz szkolenia. Szczególną uwagę poświęca zaopatrywaniu urazów okołoporodowych, jest autorką kursów i szkoleń w tym zakresie.

Świadczone usługi:

  • USG położnicze,
  • USG ginekologiczne,
  • prowadzenie ciąży,
  • wizyty konsultacyjne w zakresie patologii ciąży,
  • badania cytologiczne,
  • pobieranie materiału do badań histopatologicznych,
  • kwalifikacja do zabiegów operacyjnych,
  • poradnictwo antykonecepcyjne,
  • diagnostyka niepłodności

Rejestracja online:

O zakresie świadczonych usług oraz wykonywanych badań zadecydujesz z lekarzem podczas trwania wizyty. Szczegółowy cennik wykonywanych usług znajduje się poniżej.

Cennik

Konsultacja ginekologiczno-położnicza 400 zł
Konsultacja z kwafilikacją do zabiegu 500 zł
Cytologia (na podłożu płynnym LBC lub klasyczna) 100 zł
Założenie wkładki Mirena/Keylena (cena wraz z ceną wkładki) 1 400 zł
Założenie wkładki Levosert (cena wraz z ceną wkładki) 1 200 zł
Założenie wkładki niehormonalnej Silvecta (cena wraz z ceną wkładki) 800 zł
Usunięcie wkładki 200 zł
Biopsja endometrium (wraz z badaniem histopatologicznym) 660 zł
Pobranie wycinka do badania histopatoilogicznego (wraz z badaniem histopatologicznym) 1 000 zł
Monitoring cyklu 200 zł