Janina Dudek

Dyplomowana położna
Specjalizacja: Opieka Położnej

Położna z ponad 40 letnim doświadczeniem w pracy z kobietami ciężarnymi w Oddziale Patologii Ciąży Szpitala Klinicznego w Krakowie.

Pani Jasia jest w stanie udzielić wsparcia emocjonalnego, wysłuchać obaw i dostarczyć informacji oraz wsparcia potrzebnego do radzenia sobie z trudnościami. Janina działa zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, szanuje autonomię pacjentek i przestrzega zasad poufności i bezpieczeństwa.

Kobieta całkowicie oddana pacjentkom i rodzinie nazywana przez koleżanki „Matka Polka”. Jest symbolem profesjonalizmu, empatii i troski o zdrowie i dobro kobiet w jednym z najważniejszych okresów ich życia – okresie ciąży, porodu i połogu.