Maria Malinowska

Dyplomowana położna
Specjalizacja: Opieka Położnej

Specjalista pielęgniarstwa położniczego

Jako położna pracuje od 40 lat , a doświadczenie zawodowe zdobywała jako instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym, jako położna w Oddziale Patologii Ciąży szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Aktualnie pracuje w Szpitalu „Ujastek” na oddziale Położniczo – Noworodkowym.

Marysia, będąc jednocześnie położną i instrumentariuszką, łączy w sobie różnorodne umiejętności i kompetencje związane zarówno z opieką położniczą, jak i chirurgiczną. Oto cechy charakterystyczne dla takiej kombinacji zawodowej.Posiadając wiedzę i doświadczenie zarówno położnej, jak i instrumentariuszki, Marysia potrafi skutecznie radzić sobie z nagłymi sytuacjami i komplikacjami, podejmując szybkie i trafne decyzje.Jej wszechstronne umiejętności i doświadczenie są nieocenione dla pacjentek oraz zespołu medycznego, w którym pracuje.