mgr Barbara Jodłowska

Magister
Specjalizacja: Fizjoterapia Uroginekologiczna

Jest absolwentką Kierunku Fizjoterapia na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizującą się w terapii uroginekologicznej.

Pracuje jako asystent w Klinice Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, jest wykładowcą w Uniwersyteckiej Szkole Rodzenia przy Klinice Położnictwa i Perinatologii.

Jest nauczycielem akademickim na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UJ, prowadzi zajęcia ze studentami kierunku fizjoterapia. Jest także autorką i współautorką prac naukowych. Zajmuje się profilaktyką i terapią zaburzeń urologicznych i uroginekologicznych, a także treningami mięśni dna miednicy u kobiet i u mężczyzn.

Diagnostyka wykonana w gabinecie obejmuje ocenę wizualną postawy ciała, badanie ruchomości stawów (głównie kręgosłupa i miednicy), wybrane testy funkcjonalne mające ocenić pracę mięśni powłok brzusznych, dna miednicy i kręgosłupa. W trakcie wizyty oceniana jest praca i siła mięśni dna miednicy per vaginam, per rectum, które wykonywane jest tylko za świadomą zgodą pacjenta. Na tej podstawie dobierane są celowane techniki terapeutyczne oraz edukacja w zakresie świadomości swojego ciała i budowania zdrowych nawyków.

W pracy wykorzystuje kursy z zakresu fizjoterapii w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejsze, terapii mięśni dna miednicy w wysiłkowym nietrzymaniu moczu-techniki Pelvicore , elektrostymulacji i biofeedback w uroginekologii, techniki manualne oraz ćwiczenia izometryczne w terapii zaburzeń czynnościowych kręgosłupa z elementami tapingu, terapii manualnej szkoły niemieckiej oraz elementy masażu mobilizującego kręgosłupa i masażu relaksacyjnego typu Deep Tissue Massage.

Świadczone usługi:

  • Terapia zaburzeń urologicznych u kobiet i mężczyzn
  • Terapia zaburzeń nietrzymania gazów i stolca u kobiet
  • Ćwiczenia mięśni dna miednicy
  • Terapia Pelvicore
  • Elektrostymulacja i biofeedback
  • Terapie w zaburzeniach czynnościowych kręgosłupa
  • Masaż mobilizujący oraz relaksacyjny

Rejestracja online:

O zakresie świadczonych usług oraz wykonywanych badań zadecydujesz z lekarzem podczas trwania wizyty. Szczegółowy cennik wykonywanych usług znajduje się poniżej.

Cennik

Konsultacja fizjoterapeutyczna 45min 150 zł
Kinezjotaping 120 zł
Trening EEG Biofeedback 1h 200 zł
Rehabilitacja urologiczna 45min 150 zł