prof. dr. hab. n. med. Beata Kieć-Wilk

prof. dr. hab. n. med.
Specjalizacja: Diabetologia, Endokrynologia

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorka 120 publikacji naukowych z zakresu genetyki, biologii molekularnej, diabetologii oraz rzadkich chorób metabolicznych. Pracuje w Oddziale Klinicznym Katedry Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych, diabetologii oraz endokrynologii. W swojej praktyce lekarskiej obejmuje opieką chorych z cukrzycą typu 2 jak i typu 1, w tym leczonych ciągłym podskórnym wlewem insuliny, za pomocą osobistych pomp insulinowych. W zakresie swoich obowiązków obejmuje opieką również kobiety ciężarne z cukrzycą ciążową oraz z zaburzeniami funkcji tarczycy. Oprócz opieki endokrynologicznej nad pacjentami od 2016 roku w Szpitalu Uniwersyteckim jest kierownikiem Wielodyscyplinarnego Zespołu ds. Rzadkich Chorób Metabolicznych.

Doskonali wiedzę medyczną poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach, a jej kwalifikacje zawodowe poświadczają liczne certyfikaty. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Europejskiego Towarzystwa Badań Klinicznych, członkiem Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, oraz European Working Group on Gaucher Disease.

Świadczone usługi:

  • Konsultacje w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii

Rejestracja online:

O zakresie świadczonych usług oraz wykonywanych badań zadecydujesz z lekarzem podczas trwania wizyty. Szczegółowy cennik wykonywanych usług znajduje się poniżej.

Cennik

Konsultacja 450 zł